Září 19, 2017

Obecné podmínky

Ceny tanečních kurzů

Ceny jednotlivých lekcí našich kurzů se liší dle pokročilosti tanečníka a počty tréninků týdně, proto je najdete přímo v rezervačním systému u jednotlivých kurzů: http://funkydangers.cz/
Cena je vždy uváděna před zahájením školního roku za pololetí (září-leden). Pokud do kurzu nastupujete později platíte pouze adekvátní poměrnou část školného. 

Další platby
Pro každého tanečníka, který bude vystupovat na Vánoční taneční show je potřeba zakoupit část kostýmu (max. 400,-Kč) budeme Vás informovat o tom co bude pro jednotlivé skupiny potřeba sehnat. 

Podmínky tanečních kurzů
 
1. Každý nový tanečník má možnost si lekci nezávazně vyzkoušet. Pokud se vám hodina z jakýchkoliv důvodů nebude líbit, odcházíte a nic neplatíte, v opačném případě zaplatíte kurzovné a pokračujete dál v kurzu.
Tanečník / zákonný zástupce je povinen zaplatit kurzovné do druhé lekce (tzn. do další lekce po první tzv.zkušební). 
Pokyny k platbě včetně VARIABILNÍHO SYMBOLU (prosím dodržujte jej, je důležitý) mu automaticky odcházejí při přihlášení se do kurzu z rezervačního systému. V případě, že tak neučiní, může být jeho místo nabídnuto dalšímu zájemci.

2. Výuka probíhá v prostorách stanovených provozovatelem.

3. Výuka probíhá ve sjednaném termínu a čase. Během prázdnin a státních svátků se výuka nekoná. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu termínu výuky. Tanečník/zákonný zástupce bude o změně vždy s předstihem informován.

4. V případě absence na straně tanečníka nemůže být uplatňován nárok na snížení, respektive vrácení školného. V některých případech si však lze omluvenou lekci nahradit, pro více informací nás kontaktujte. 

5. Omluvy- náhrady se do dalšího pololetí ani školního roku nepřevádí – je potřeba je vyčerpat ve stejném období. Pokud tak neučiníte není náhrada nijak nárokovatelná.

6. Alikvotní část školného může být na základě rozhodnutí provozovatele převedena do dalšího pololetí pouze z důvodu dlouhodobě trvající (min. 4 týdny za sebou jdoucí) nemoci, pokud bude žák včas řádně omluven přes RS a doloží lékařské osvědčení.
Tento převod je potřeba si vyjednat písemně na adrese: info@funkydangers.cz. Po prověření nároku lze snížit platbu na nové pololetí.

7. V případě podezření lektora na nemoc dítěte, která by mohla ohrozit zdraví ostatních, si provozovatel kurzů (lektor) vyhrazuje právo vykázat nemocné dítě z výuky.  
PROSÍME VÁS – JE I V ZÁJMU VAŠEHO DÍTĚTE CHOVAT SE OHLEDULNĚ K OSTATNÍM DĚTEM A NECHODIT DO HODIN NEMOCNÝ. POKUD VŠICHNI BUDEME RESPEKTOVAT TOTO PRAVIDLO BUDEME ZDRAVÍ.

8. Rodič / zákonný zástupce bere na vědomí, že taneční kurzy jsou fyzicky náročná a namáhavá aktivita a uhrazením kurzovného zároveň potvrzuje, že zdravotní stav dítěte je odpovídající náročnosti této aktivity.  

9. Výuka, která by se nekonala z důvodů na straně provozovatele (lektora) bude v plné míře nahrazena. Může také dojít k tzv. suplu, bez uplatnění dalšího nároku na výuku od stejného lektora.

10. V případě nedostatečného naplnění kurzu si provozovatel vyhrazuje právo na:
a) Převedení kurzu na jinou pobočku provozovatele (sloučení), je-li v místě pořádání kurzu další pobočka – v takovémto případě bez nároku na vrácení, nebo jinou kompenzaci školného.
b) Zrušení kurzu – v tomto případě bude školné vráceno.

11. Žák / zákonný zástupce se zavazuje nahradit případnou škodu, vzniklou vlastním zaviněním na zařízení a vybavení provozovatele.

12. Uhrazením školného, zájemce souhlasí se zpracováním, shromažďováním a nakládáním se svými osobními daty Taneční školy Funky Dangers z.s., v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. pro marketingové potřeby této společnosti zejména pro pozvánky na kurzy a akce, a za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb. a to na dobu neurčitou až do jeho písemného vyjádření nesouhlasu.
Zájemce o výuku má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu, včetně dalších zákonných práv dle § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

13. Tanečník / zákonný zástupce uhrazením školného automaticky souhlasí s uveřejněním fotografií a videozáznamů z akcí pořádaných provozovatelem na webových stránkách, sociálních sítích, propagačních materiálech a nástěnkách provozovatele. V případě, že s tímto bodem nesouhlasíte informujte nás prosím písemně na adrese: info@funkydangers.cz, my budeme vaše rozhodnutí respektovat a učiníme příslušná opatření.

14. Taneční kurzy Funky Dangers jsou provozovány zapsaným spolkem Taneční škola Funky Dangers. Uhrazením školného, tanečník/zákonný zástupce souhlasí se stanovami Taneční škola Funky Dangers z.s., které jsou uloženy v sídle spolku na adrese: Brožíkova 11, 412 01 Litoměřice. 

Storno poplatky

V případě, že budeme muset vracet peníze (stěhování se, atd.), storno poplatek činí 100% z ceny kurzovného.